fbpx
Akció!

Erna Uricska – Covidictionary 2.0

2490 Ft

Covidictionary 2.0
New words and phrases related to the global pandemic
Szerző: Uricska Erna
Angol nyelvű
Oldalszám: 144

Az előrendelt könyvek postázása 2023.01.31-től kezdődik!

Várható megjelenés: 2023.01.31.

Covidictionary 2.0 fülszöveg:

ERNA URICSKA is an ESP teacher. She is also a PhD student at the Doctoral School of Sociology and Communication Science at Corvinus University of Budapest. Her research interests include digital organisational communication, netlinguistics and their educational potential in the 21st century.

The coronavirus pandemic that hit Hungary in the spring of 2020 has stayed with us for nearly two years, affecting all aspects of life, including language use. This monolingual phrase book is the second part of COVIDICTIONARY. Words and phrases related to the global pandemic. The volume contains 750 words and phrases, probably the most common ones in use, up until the autumn of 2022.

Once again, I am grateful to my doctoral supervisor, Ágnes Veszelszki. Her Karanténszótár (‘Quarantine Dictionary’) and Karanténszótár 2. (‘Quarantine Dictionary 2’), written in Hungarian, are the first examples of this new genre. I am also grateful to Katalin Molnár, the editor of the volume, and Judit Borszéki, the volume’s technical reviser.

I dedicate this book to my family, my loved ones, my colleagues and friends who have supported me over the past year and a half.

The author

Erna Uricska angol nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanár. A Budapesti Corvinus Egyetem Szociológia és Kommunikációtudomány Doktori Iskolájának PhD-hallgatója. Kutatási területe a digitális szervezeti kommunikáció, a netlingvisztika és ezek oktatási lehetőségei a 21. században.

A 2020 tavaszán Magyarországot is sújtó koronavírus-járvány több mint másfél évig velünk maradt, és az élet minden területére, így a nyelvhasználatra is hatással volt.

Ez az egynyelvű kötet a COVIDICTIONARY. A világjárvánnyal kapcsolatos szavak és kifejezések második része. A kötet a 2020 őszétől 2022 őszéig tartó időszak valószínűleg leggyakrabban használt szavait és kifejezéseit tartalmazza.

Ezúton is köszönettel tartozom doktori témavezetőmnek, Veszelszki Ágnesnek. Az általa magyar nyelven írt Karanténszótár és Karanténszótár 2. című kötetek a műfaj első példái. Hálás vagyok továbbá Molnár Katalinnak, a kötet szerkesztőjének és Borszéki Juditnak, a kötet szakmai lektorának.

A kötet anyanyelvi lektora Monika Ford volt, a borítótervet Timár András/Artamax Creative Group készítette. Köszönet a munkájukért!

Ezt a könyvet a családomnak, a szeretteimnek, a kollégáimnak és a barátaimnak ajánlom, akik az elmúlt másfél évben támogattak.

A szerző

konyvkiadas
0

KOSÁR